၂ ႏွစ္အရြယ္သားကို မေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ေတာ့လုိ႔ သမီးႀကီးကိုတရားစြဲခဲ့တဲ့ မိဘႏွစ္ဦး

တ႐ုတ္နိုင္ငံက မိဘႏွစ္ဦးဟာ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ (၂)ႏွစ္အရြယ္သားကို ဆက္လက္မေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ေတာ့တဲ့အတြက္ သမီးႀကီးကို တရားစြဲခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔မိဘႏွစ္ေယာက္စလုံးဟာ ဆင္းရဲပင္ပန္းေနၿပီျဖစ္လို႔ ေမာင္ေတြကိုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ သမီးႀကီးရဲ့ဝတၱရား

ျဖစ္သြားၿပီလို႔ ယင္းမိဘႏွစ္ဦးက ဆိုခဲ့တာပါ။ သမီးႀကီးက လက္မခံလို႔ တရား႐ုံး ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ တရား႐ုံးကလည္း မိဘေတြကို အနိုင္ဒီဂရီ ေပးခဲ့ပါတယ္။ မိဘေတြဟာ ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔အတြက္ လုံေလာက္တဲ့ ဘဏၰာေရးအေျခအေနမွာ မရွိေတာ့ဘူးလို႔

တရားသူႀကီးက သုံးသပ္ခဲ့တာပါ။ သမီးႀကီးရဲ့အမည္ကိုေတာ့ Le Le လို႔ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ အသက္(၂၂)ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ့ေမာင္ေလးမွာ (၂)ႏွစ္သာ ရွိေသးၿပီး၊ တကယ္က သားသမီးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ရာမွာ မိဘေတြက အဓိက ျဖစ္ၿပီး၊ အခုလို အမွုအခင္းမ်ိဳးကလည္း

ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲပါဘဲ။ ေနာက္ၿပီး အရြယ္အားျဖင့္ သန္ေတာင္းသန္မာရွိေသးတဲ့ မိဘႏွစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သားသမီးကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ သမီးႀကီးကို တာဝန္လႊဲအပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥဟာ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔မိဘႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ သူတို႔မွာ ကေလးကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔

ေငြျ့ခဴးတစ္ျပားေတာင္ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ Le Le နဲ႔ ေမာင္ျဖစ္သူတို႔ၾကားမွာ အသက္(၂၀)အထိ ကြာဟေနၿပီး၊ တျခားေမြးခ်င္ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မရွိၾကပါဘူး။ သူမ အသက္(၂၀)အရြယ္မွာပဲ မိဘႏွစ္ဦးက ကေလးမထင္မွတ္ဘဲ ရရွိခဲ့ရာကေန ဒီျပႆနာ စတက္လာခဲ့တာပါ။

သမီးႀကီးျဖစ္တဲ့ Le Le ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစနဲ႔ ေကာလိပ္ၿပီးေအာင္ တက္ခဲ့ရၿပီး၊ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္မွာ ေနရာတစ္ခု ရေနပါၿပီ။ မိဘေတြ ကမ္းလွမ္းမွုကို ျငင္းပယ္ခဲ့ေပမယ့္ တရား႐ုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုေတာ့ ေလးစားရမယ္လို႔ သူမက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္နိုင္ငံရဲ့ ထိမ္းျမားလက္ထပ္မွုဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ခုအရ – အရြယ္ေရာက္ၿပီး အိမ္ေထာင္မက်ေသးတဲ့ သားသမီးေတြဟာ မိဘေတြရဲ့ မနိုင္ဝန္မွာ အဓိကတာဝန္ရွိတယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါသတဲ့။ သို႔မဟုတ္ မိဘေတြ နာမက်န္းျဖစ္တဲ့အခါ၊

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလြန္းတဲ့အခါ ေနာက္ၿပီး မိဘေတြ ေသလြန္တဲ့အခါ သားႀကီးသမီးႀကီးေတြအဖို႔ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ေမြးခ်င္းေတြကို တာဝန္ယူေစာင့္ေရွာက္ရမယ္လို႔လည္း ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။